bluebell

JR Nagoya Takashimaya

Nakamura-ku, Meieki 1-1-4, Nagoya-shi Aichi Japan